X-Altruist hakynda

Jogapkärçilikden boýun gaçyrma: Men şonda-da gowy ýazyjy bolmagy öwrenmek direýärin. Emma ähli ýazmaça ýa-da çykyş ıürekden göni gelen ýaly, pikir edýärin. Hiç süzme haçan boýunça laýyk degişlidir. Mundan başga-da, meniň grammatika berbat.

"X" - X-Altruist yetişkin gönükdirilen mazmuna yşarat, ýörite (iňlis dilinde) dur.

"Altruist" - free üçin etmek we programma üpjünçiligi mühendisi hökmünde ýeterlik pul gazanmak ýaly ödendi serediň däldigini aňladıar.

Hawa, meniň adym Al (iň az gysga Wersiýanyň mundan uly ölçegi) bar.

Sen al@xAltruist.com maňa ýüz tutup bilersiňiz.