X-Altruist

Meniň adym Al we men sexoholic ýok.

Islendik representaion seks söýýärin.
Islendik moda. Onsoň men doly hyjuw ýok.

Men gowy bir wagt addicted direýärin.
Gowy orgazm üçin söýýärin.
Iň gowy biri üçin ideal ömrümi sarp.

Ussat bir inženeriň ýok.
Men zatlary döretmek we meseleleri çözmäge söýýärin.
Ähli gün monitöre ministr direýärin.
We Ödemem.

Men ýürekden tehnologiýa we internet bilýärin.
Men jynsy-kam we cum izlemek üçin iň gowy ýer bilýärin
Sene tapmak we seks üçin.

Men porno barada birnäçe zat bilýärin.
mugt we premium-de, bilýärin.
Onsoň men ýazmak isleýärin.


Näme etmek

  • Men adult garşy web wagtyňyz goımalary, hyzmatlary we ş.m. hakynda ýazuw ýazmak
  • Men nälet bermäň, sebäbi men mydama ak ýürekli am. Men näme zatlary ediň.
  • Men SavePorno ýaly beýleki garaşsyz yayıncılar üçin baha ýazmak we okyjynyň.

Men zatlaryňyzy

  • Men ösdürmek bilemok ýa-da islendik internet saýt tarapyndan töleg we buýruk hakynda ýazyp bilemok.
  • Men beýleki işine ogurlamak däl we men eýýäm ýokary hilli bar däl ýazyň ýok.